• Header text Bibihuis Maastricht


Zo werken we in het Bibihuis

Als een kind wordt aangemeld bij het Bibihuis, doorlopen we samen een aantal stappen.
Er zijn tenslotte redenen waarom een verwijzer een kind bij ons aanmeldt.
We leggen graag uit hoe onze werkwijze eruit ziet.

 

Inlezen

Om een goed beeld te krijgen van het kind dat eventueel bij ons komt, willen we ons eerst goed inlezen. We nemen alles wat al op papier staat goed door. Dat geeft ons een eerste indruk om te bepalen of het Bibihuis de juiste plek is of dat er een andere vorm van zorg nodig is.

 

Kennismaken

Is het Bibihuis een mogelijkheid? Dan maken we graag kennis met ouder(s), het kind en de verwijzer. Gewoon aan onze keukentafel.  Op een laagdrempelige manier leren we elkaar kennen en krijgen we een eerste indruk.

 

Intake

Zien we mogelijkheden? Dan komt het kind eerst een dagdeel, een dag en een weekend bij ons. Zo leren we elkaar nog beter kennen. Ook geeft het ons de ruimte om goed te observeren. Deze momenten helpen om een aantal vragen te beantwoorden:

        ◦ Kunnen wij de hulp bieden die nodig is?
        ◦ Is er een match of kan die er komen, tussen het kind en de kinderen die er zijn en andersom?
        ◦ Wat zien we als we het kind observeren?

 

Welkom in het Bibihuis

Zien we na de intake nog altijd een match en kunnen we helpen? Dan kijken we samen wanneer het kind bij ons komt. Soms blijkt dat hulp via het Bibihuis niet mogelijk is. Dan denken we graag mee en kijken samen met de verwijzer wat wel een goede oplossing zou zijn.

De volgende stap is dat de verwijzer een verzoek indient bij de gemeente, om het kind in het Bibihuis te plaatsen. Bij goedkeuring wordt een maatwerkcontract tussen het Bibihuis en de betreffende gemeente afgesloten. We zijn niet gecontracteerd door de gemeente. We doen daarom een aanvraag bij de gemeente waaruit blijkt dat het Bibihuis écht de beste oplossing is. Dit is maatwerk. Wij begeleiden de verwijzer en de ouder(s) hierin.

 

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten?

Stuur ons dan een berichtje!