• Header text Bibihuis Maastricht


Over ons

Je gunt het ieder kind: een veilig, warm en gezellig thuis. Soms kan een kind om verschillende redenen niet meer thuis wonen. Het Bibihuis is er dan voor het kind, als een tweede thuis.
Een plek waar het kind zich verder kan ontwikkelen in een huiselijke omgeving.

Onze missie

We streven ernaar om een kind uit te laten vliegen als een veerkrachtige, zelfredzame en positieve (jong)volwassene. Iemand die zelf geld kan verdienen, relaties met een ander aan kan gaan, respectvol is en zich zelfstandig door het leven kan bewegen. Daar werken we met ons vaste team en therapeuten aan op een rustige, gerichte en liefdevolle manier.

 

 

Klein en krachtig

Onze kleinschalige aanpak werkt heel krachtig. Er is veel aandacht voor de kinderen en we bieden ze structuur en regels. Die geborgenheid en duidelijkheid zijn heel belangrijk, zeker wanneer er sprake is van hechtingsproblematiek. Wanneer een kind bij ons komt, blijven we altijd in verbinding met de ouder(s).

 

 

Structuur met een deken van liefde en begrip

De kinderen die bij ons wonen vinden het soms lastig om hun eigen grenzen en die van anderen aan te voelen. Ze hebben ook veel behoefte aan een vaste structuur. Wij bieden ze die begrenzing en structuur in alle veiligheid en bedekken dit met een deken van liefde en begrip. Zo leert een kind: hier ligt de grens, ga ik eroverheen, dan heeft dat gevolgen. Maar ook: ik weet waar ik aan toe ben en ik word gezien en gehoord.

Wat is jouw verhaal?

Om een kind dat bij ons komt écht te helpen, is het belangrijk om een band op te bouwen. Dat begint met vertrouwen krijgen. We willen het verhaal van het kind horen, om het echt te begrijpen. Vanuit daar bouwen we stap voor stap een relatie op. We willen dat het kind weet: bij ons mag je jezelf zijn. We accepteren elkaar, met al onze leuke en minder leuke eigenschappen. Het is oké als je boos of verdrietig bent. Want wij weten: onder dat gedrag zit een ander verhaal verstopt. En dat verhaal mag je aan ons vertellen. Wij blijven en jij blijft, ook als je soms boos of verdrietig bent.

Therapie

Een kind dat in het Bibihuis komt heeft vaak trauma’s opgelopen. Door de basis van vertrouwen en veiligheid komen we steeds dichter bij het trauma. Zo kunnen we het kind helpen om dat trauma te herkennen, te erkennen en eraan te werken. Dit doen we niet alleen, we werken nauw samen met verschillende systeem- en traumatherapeuten, van Gezin in Beweging, die bij ons aan huis komen. Ook dat is weer veilig en vertrouwd. Het kind kiest zelf de plek waar de therapie plaatsvindt, bijvoorbeeld op de eigen kamer, in de tuin of in de woonkamer. De therapeut kan daardoor gericht werken aan de relatie met het kind.

We werken systemisch. Iedereen maakt deel uit van een of meerdere systemen. Naast het gezinssysteem waar het kind deel van uitmaakt, gaat het ook deel uitmaken van het systeem van het Bibihuis. Wij streven ernaar om deze systemen met elkaar te verbinden en die verbinding te behouden. Ook hier vormt de deken van liefde en begrip de sleutel tot de verbinding met het kind. We willen helen en helpen, zowel voor het kind als de ouder(s).

Samen in beweging blijven

We blijven in beweging met de kinderen, letterlijk en figuurlijk. Dat zie je terug in de activiteiten en begeleiding die we onze kinderen bieden. Denk aan paardentherapie, Muay Thai, muziektherapie en lekker veel naar buiten om te sporten en te spelen. 

Lees hier meer over wat we met en voor onze kinderen doen

Hoe het begon

Een veilige, warme plek voor kinderen die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Dat is wat Marty Paulissen en Nicolle Klinkenberg voor ogen hadden toen ze in 2015 het Bibihuis in Maastricht openden. Marty werkte jaren in de kinderbescherming. Daar zag ze wat het met een kind deed als het niet op de goede plek zat. Nicolle had ruime ervaring met tienerproblematiek. Ze vonden elkaar en het Bibihuis was geboren. Ze begonnen klein, in het knusse huis van Marty in Jekerdal. Inmiddels is het Bibihuis neergestreken in een groot, vrijstaand huis in Maastricht-West, waar volop ruimte is voor alle kinderen.

Reportage L1

Het team van Bibihuis Maastricht

In het Bibihuis zijn veiligheid, voorspelbaarheid en stabiliteit heel belangrijk. We werken daarom met een klein team, zodat er voor de kinderen altijd vaste en vertrouwde gezichten in huis zijn. Dit zijn de hechtingsfiguren voor de kinderen.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over het Bibihuis?

Stuur ons een berichtje!